Bygningsværk - Tætningsmateriale - miljøvenligt - Twine & Rope, Odense     Bygningsværk - Tætningsmateriale - miljøvenligt - Twine & Rope, Odense
 

Bygningsværk - Fæhår - Krakaværk -Twine Rope A/SBygningsværk - Arbejdsbeskrivelse

for brugen af fæhår og krakaværk.

Mørtelfuge omkring Vinduer og Døre

Det anbefales først at fuge indvendigt med en akryl fugemasse, hvorefter der udefra stoppes med tjæret bygningsværk. Der skal stoppes så tilpas hårdt, at det danner en fast bund for den udvendige mørtelfuge, men uden at det spænder for hårdt på karmen.

Det anbefales at stoppe med tjæret bygningsværk til ca. 25 mm til 30 mm fra karmens yderside.

En udfræset mørtelrille i karmen vil sikre forankringen af mørtelfugen.

Afstanden mellem vinduer/døre og murværket skal være ca. 10 mm. Bygningsværk - Fæhår - Krakaværk -Twine Rope A/S

Derefter blandes mørtlen grundigt med fæhår, så den bliver plastisk. KKh 35/65/500 (0,20 mm), juramørtel, er velegnet som mørtelfuge iblandet fæhår, da den tætner fugen, men samtidig kan fugt indefra fordampe.

Den opblandede mørtel skal bruges indenfor ca. 2 timer. Fæhår forhandles i poser á 250 g, der består af små bundter på hver ca. 50 g. Der bruges 250 g fæhår til 1 hl. mørtel, det vil sige, én sæk mørtel, 40 kg/25 l, passer til et bundt på 50 g.

Det anbefales at lægge fæhår i blød i ca. 24 timer inden brug.

Der fuges med en fugeske til ca. 10 mm fra karmens yderside. Efter en passende tørretid, ca. 1/2 time, trykkes fugen godt og grundigt, og de sidste 10 mm udfuges, trykkes, glittes og afrettes pænt. Når fugen er tilpas tør, børstes med en tør børste.

Arbejdet må ikke udføres i frostperioder, og der skal skærmes for sol og vind i hærdningsperioden.

Copyright 2017 - Roliba A/S | Hvidkærvej 52 - 5250 Odense SV | Tlf.: 65 93 03 57 | Fax: 65 93 27 57