Bygningsværk - Tætningsmateriale - miljøvenligt - Twine & Rope, Odense     Bygningsværk - Tætningsmateriale - miljøvenligt - Twine & Rope, Odense
 

Bygningsværk - Fæhår - Krakaværk -Twine Rope A/SKrakaværk

Original tjæret værk, "KRAKA-VÆRK" anvendes som stoppemateriale omkring døre og vinduer i nybyggeri eller ved renovering.

Mange af vore kunder anvender også dette "Unikke" produkt i forbindelse med bjælkehuse, eller som stoppemateriale ved indmuring af felter i bindingsværkshuse.

Ved stopning med KRAKA-VÆRK dannes en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge

Ved stopning med tjæret værk "KRAKA-VÆRK " anvender man et imprægneret Hør produkt i 100 % natur.

Ved udvendig afslutning med en hydraulisk mørtelfuge tilsat Fæhår konstruerer man en diffusionsåben fuge der kan ånde så evt. fugt omkring døre og vinduer, kan trænge ud. Dette giver længere levetid for døre og vinduer.
Bygningsværk - Fæhår - Krakaværk -Twine Rope A/SIndvendig afsluttes fugen typisk med en akrylfuge.

  • Råvare : 100 % ren Hør. Imprægneret med en lys svensk trætjære.

  • Oplægning : Kartet bånd behandlet med trætjære, let at arbejde med, sviner ikke.

  • Stopning : KRAKA-VÆRK stoppes til der mangler ca. 3 cm i at fugen er fyldt
    helt ud imod forkanten af vinduet, i en hårdhed således at bygnings-
    værket danner en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge.

  • Forbrug : Ved en normal standard fugebredde anvendes ca. 1 meter
    KRAKA-VÆRK pr. løbende meter fuge
T&R nr. Vare type Ca. m/
pakning
140160 Kraka Værk 2 kg pose 8 m
140165 Kraka Værk 8 kg karton 35 m
140170 Kraka Værk 30 kg balle 130 m
Krakaværk i pose - Twine & Rope A/S
Copyright 2017 - Roliba A/S | Hvidkærvej 52 - 5250 Odense SV | Tlf.: 65 93 03 57 | Fax: 65 93 27 57